Τα Κάλαντα πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα 1872,

Νικηφορος Λύτρας

Last modified: 15/12/2020