Πολ Σεζάν, νεκρή φύση.

Πολ Σεζάν, νεκρή φύση.

Last modified: 28/03/2020