5 Διαμαντόπουλος Διαμαντής-Μάνα με παιδί, 1945-1952

Last modified: 08/05/2020