Κορίσκα και Σάτυρος

Κορίσκα και Σάτυρος, 1630 - 1635

Last modified: 04/03/2020