Αυτοπροσωπογραφία ως μουσικός λαούτου (1610 -15)

Αυτοπροσωπογραφία ως μουσικός λαούτου (1610 -15)

Last modified: 04/03/2020