Αυτοπροσσωπογραφία ως αλληγορία τη ζωγραφικής (1638 – 39) Αγγλία

Αυτοπροσσωπογραφία ως αλληγορία τη ζωγραφικής (1638 - 39) Αγγλία

Last modified: 04/03/2020