Η Σαλώμη με το κεφάλι του Ιωάννη Του Βαπτιστή (1610 – 1615)

Η Σαλώμη με το κεφάλι του Ιωάννη Του Βαπτιστή (1610 - 1615)

Last modified: 04/03/2020