ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ (USIC)

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1992 και είναι πτυχιούχος στα Γιάννενα στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Συμμετείχε στην ομαδική έκθεση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του ‘17 στο Ιτς καλέ για τους αρχαιολογικούς διαλόγους με το έργο «Ο Βράχος» και τον Φεβρουάριο του ‘19 παρουσίασε την πτυχιακή του στην αίθουσα εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Last modified: 08/05/2019