ΤΟULIATOU GEORGIA MAGGY

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπουδές: Ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνώνστο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΒΑ), σημειολογία stills και video στο Wimbledon School  of Art, University of the Arts London, UK (MA & PhD).
Η δουλειά της επικεντρώνεται στη διατύπωση των προστατευτικών αφηγήσεων (narratives of protective fiction) και τη λειτουργία της μνήμης που υποστηρίζει την δημιουργία τους (counter-memory). Κείμενα  της  βρίσκονται σε British Library, London, UK / London Film Institute, UK / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ, stills και video projects βρίσκονται σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη / Συλλογή Δάκη Ιωάννου,  Αθήνα / British Library, London, UK / London Film Institute, UK / Museum of Contemporary Art of Baltimore, Maryland, US / Institute of Contemporary Arts, Seoul, Korea / ZAIM, Yokohama / Tokyo Posttheater, Japan / Institute for Contemporary Arts, Moscow, Russia.

Last modified: 19/11/2012