ΓΕΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αυτοδίδακτος. Το έργο του μαρτυρεί τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής τέχνης, ενώ τα υλικά που χρησιμοποιεί, ιδίως η αβγοτέμπερα, ευθέως αναφέρονται στην τεχνική της βυζαντινής εικόνας. Τοπιογραφία, κατά μέγα μέρος, η ζωγραφική του χαρακτηρίζεται από τη συχνή παρουσία της ανθρώπινης μορφής και τις εννοιολογικές προεκτάσεις της. Ενδεικτικό στοιχείο των αναζητήσεων του είναι   γραφικότητας   η αναζήτηση του πνεύματος που διέπει το χώρο, ενώ σαφής είναι η πρόθεση του να επισημάνει σχέσεις του παρόντος με το παρελθόν και την επαφή.  Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Ατομικές εκθέσεις

1970: Άστορ

1974: Κοχλίας Θεσσαλονίκη

1975,1977: Νέες Μορφές

1977: Product Galerie Αμβούργο

1979: Πανσέληνος Θεσσαλονίκη

1981: Happy Joss Galerie Αμβούργο

1984: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

1985: Δημαρχιακό Μέγαρο Λάρισας

1986: Π.Δ. Ρόδου

1993: Αστρολάβος

 

Last modified: 29/04/2012