ΒΡΥΤΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεννήθηκε το 1953 στα Μέγαρα Αττικής

Σπουδές: 1999-2004 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, Γλυπτική, με καθηγητή τον Θόδωρο Παπαγιάννη, πτυχίο με άριστα αφού προτείνεται για τις υποτροφίες όλων των ενδιαμέσων ετών

Ατομικές εκθέσεις
 1994 6ο Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Δυτικής Αττικής, Ζωγραφική – Γλυπτική

1992 Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Θέογνης», Ζωγραφική – Γλυπτική, Μέγαρα

Ομαδικές εκθέσεις
2005 Έκθεση Γλυπτικής, (από το Συμπόσιο Γλυπτικής Καρδίτσας), Καρδίτσα

2003 Δημοτική Πινακοθήκη Αθήνας, «Έκθεση Γλυπτικής για την Κύπρο»

2003 5ο Εco Festival, Γλυπτική, Αθήνα

2002 Ακρόπολη, Έκθεση Οικολογικών Έργων Γλυπτικής, Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών – Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας, Αθήνα

2002 4ο Ecological Festival, Γλυπτική, Αιγάλεω, Αττική

2002 Μέγαρο Ευναρδου –Μιετ –Ετε, Ζωγραφική – Γλυπτική, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών

2002 «Πράσινη Γραμμή», Γλυπτική, Λάρνακα Κύπρος

Διεθνείς εκθέσεις εκπροσώπησης της χώρας:- Τριενάλε, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Συμπόσια: 2005 Συμπόσιο Γλυπτικής, Δήμος Καρδίτσας

2005 7ο Εco Festival, «Δένδρα», Συμπόσιο Γλυπτικής

2004 Συμπόσιο Γλυπτικής, Κοινότητας Διονύσου Αττική

2004 Συμπόσιο Γλυπτικής Αγίας Παρασκευής, Αθήνα

2001 Συμπόσιο Γλυπτικής Δήμου Αιγάλεω

2001 Συμπόσιο Γλυπτικής Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

2003 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών – ΕΑΧΑ, «Το Νερό», Αθήνα

2002 Γλυπτική, Λάρνακα Κύπρου

2002 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών – BRERA Ιταλίας, Ρέθυμνο Κρήτη

2002 Wood and stone, Lahti Φινλανδία

Last modified: 31/10/2012