Μελίτα Εμμανουήλ

Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε. Μ. Πολυτεχνείου