VIDEO ART ΜΗΔΕΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2019-20  

Το Video Art Μηδέν καλεί όλους τους βιντεοκαλλιτέχνες και δημιουργούς βίντεο να στείλουν τις συμμετοχές τους για τις επόμενες εκδηλώσεις και συνεργασίες του Μηδέν. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.
Η πρόσκληση δεν έχει θεματικό ή μορφολογικό περιορισμό
, αλλά στο πλαίσιο της επόμενης διοργάνωσης η ομάδα του Μηδέν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις υποκατηγορίες: εικαστικό βίντεο, video-performance, video-dance, animation, πειραματικό μουσικό βίντεο, μέσα από μια εικαστική πάντα ματιά.
Επίσης, το Video Art Μηδέν απευθύνει ειδική πρόσκληση για τα παρακάτω θεματικά αφιερώματα:
-μια ενότητα αφιερωμένη στην Οφηλία.
-μια ενότητα με θέμα “Safe Mode”, η οποία θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με το TILT platform. Το TILT Platform είναι μια πλατφόρμα δημιουργών (καλλιτεχνών, ερευνητών και θεωρητικών), η οποία δημιουργεί και παρουσιάζει καλλιτεχνικά έργα, επιμελείται και διοργανώνει εκθέσεις, διερευνά και παρεμβαίνει στο δημόσιο χώρο και στο διαδίκτυο και λειτουργεί ως ανοικτός τόπος εικαστικής έρευνας.
-μια ενότητα με θέμα “Πρωτοσέλιδα/Frontpage”, η οποία θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με την επιμελήτρια Εύα Μαραγκάκη (AxionArt) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI). Η ομώνυμη έκθεση προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2020 στην Αθήνα. Για το συγκεκριμένο  project θα επιλεγούν έργα video art που χρησιμοποιούν δημιουργικά ως πρώτη ύλη την έννοια του  πρωτοσέλιδου και της επικαιρότητας, τόσο στα έντυπα όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα.
-μια ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία, και ειδικότερα στο ξεκίνημα, της ελληνικής βιντεοτέχνης, όπου καλούνται εικαστικοί καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με το βίντεο από τη δεκαετία του ’80 και του ’90 να στείλουν τα πρώτα τους βίντεο ή καταγραφές βιντεο-εγκαταστάσεων ή καταγραφές performance. Επιμελητές και ερευνητές που επιθυμούν να συνεργαστούν για αυτό το αφιέρωμα είναι ευπρόσδεκτοι και καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διοργάνωση του Μηδέν στέλνοντας τις προτάσεις τους.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε όλους τους δημιουργούς (άτομα, ομάδες ή οργανισμούς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και συνδέσμων για προεπισκόπηση έργων: 30 Νοεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση festivalmiden[at]gmail.com
Αναλυτικές πληροφορίες, όρους και πρότυπο αίτησης συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.festivalmiden.gr

Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης. Ιδρύθηκε το 2005 από μια ανεξάρτητη ομάδα ελλήνων καλλιτεχνών και υπήρξε ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του. Από το 2015 και μετά συνεχίζει το έργο του με ένα πιο ευέλικτο και διευρυμένο πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων με σκοπό να υποκινήσει τη δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοσή της και να αναπτύξει την έρευνά της.
Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Συνεχίζει να δημιουργεί ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο συνάντησης για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο.
Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιούλα Παπαδοπούλου – Μαργαρίτα Σταυράκη
Πληροφορίεςwww.festivalmiden.gr |  www.facebook.com/videoartmiden | www.instagram.com/videoart_miden   e-mail: festivalmiden[at]gmail.com

VIDEO ART MIDEN // CALL FOR ENTRIES 2019-20 

Video Art Miden invites all video artists and video creators to participate in the next events & collaborations of Miden. The call will be open until November 30th 2019.
The call is open to every creator (individuals, groups or organizations) of any nationality and background.
There are no thematic or morphological restrictions, but for the next edition Miden is particularly interested in video art, video-performance, video-dance, experimental music videos, animation.
In addition, Miden addresses a special call for the following thematic tributes:
-a tribute to Ophelia.
-a special call under the theme “Safe Mode”, which will be curated and exhibited in collaboration with TILT platform. “Safe Mode”, known to every computer user as a tech term, should be also used anthropologically and metaphorically, to describe and explore processes and phenomena of modern life, based on politics, human behavior and psychology. TILT is a creative platform of artists, researchers and theorists. The TILT platform creates and presents art projects and exhibitions, explores and intervenes in the public space and on the Internet.
-a special call under the theme “Frontpage”, which will be curated and exhibited in collaboration with curator Eva Maragaki (AxionArt) and the European Communication Institute (ECI). The exhibition is scheduled to take place in Athens in spring of 2020. For this specific project Miden is seeking for video art works which make creative use of news and headlines in newspapers, magazines and the internet.
-a special tribute to the history of Greek video art, for which Miden invites visual artists from Greece who incorporated video in their artistic practice since the ’80s and ’90s to send their early art videos (or video documentations of video-installations and performances) from this period. Curators who would like to contribute their research on this theme are also welcomed.
There is no entry fee.
Entry forms and preview links can be submitted electronically until November 30, 2019 at festivalmiden[at]gmail.com.
More info, entry regulations & entry form can be found at: www.festivalmiden.gr
Video Art Miden is an independent organization for the exploration and promotion of video art. Founded by an independent group of Greek artists in 2005, it has been one of the earliest specialized video-art festivals in Greece and builded an international festival identity, presenting an annual video art festival for a decade. Since 2015, Miden continues its work changing its form to a more flexible and broadened event programming, setting as basic aims to stimulate the creation of original video art, to help spread it and develop relevant research.
Through collaborations and exchanges with major international festivals and organizations, it has been recognized as one of the most successful and interesting video art platforms internationally and as an important cultural exchange point for Greek and international video art. It also provides an alternative meeting point for emerging and established artists and a communication hub between artists, organizations, festivals and art spaces around the world.
Miden screening programs have traveled in many cities of Greece and all over the world, and they are hosted by significant festivals, museums and institutions globally.
(*Miden means “zero” in Greek)
Art directors: Gioula Papadopoulou  – Margarita Stavraki Info: www.festivalmiden.gr  | www.facebook.com/videoartmiden | www.instagram.com/videoart_miden  e-mail: festivalmiden[at]gmail.com

 

 

 

 

 

 

Last modified: 10/10/2019