Kyriakos Katzourakis, 2021, 200×320 cm

Last modified: 24/10/2022