Νίκος Νέσκες, σχέδιο και μαρκαδόροι σε χαρτί, 29.7 x 42 cm, 2022

Last modified: 12/05/2022