Αγγελική Γερμακοπούλου, Toothcharm, ακρυλικό σε καμβά, 10 x 10 cm, 2022

Last modified: 12/05/2022