Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, Νεκρή φύση με φρούτα, 2006, λάδι σε μουσαμά, 34 x 53 εκ

Last modified: 22/10/2022