Μάθημα ζωγραφικής (1895

Last modified: 21/12/2020