Εγκατάλειψη ενός παιδιού 1912. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη.

Last modified: 21/12/2020