Γιάννης Αδαμάκης, Αυτοπροσωπογραφία, 2020, ακρυλικά σε χαρτί

Last modified: 27/12/2020