5 ΧΡΥΣΑ ΒΕΡΓΗ (Αντί τίτλου), 2021, μικτή τεχνική, 141 x 191 εκ

Last modified: 07/12/2021