4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΔΕΝΗΣ Ομφάλιος λώρος, 2021, μικτή τεχνική σε χαρτί, 57 x 40,5 εκ

Last modified: 07/12/2021