ΕΛΕΝΑ ΚΥΡΚΙΛΗ Αφιέρωμα στη Nelly’s (η Omage a Nelly), 2021, μικτή τεχνική, 150 x 90 εκ

Last modified: 07/12/2021