Σπυρίδων Προσαλέντης (1830-1895),

Last modified: 19/12/2020