Το φιλί, από τον Γκούσταβ Κλιμτ. Φωτογραφία Αρχείο καθολικής ιστορίας

Το φιλί, από τον Γκούσταβ Κλιμτ. Φωτογραφία Αρχείο καθολικής ιστορίας

Last modified: 08/02/2020