Αλληγορία της φήμης , (1630-1635) ιδιωτική συλλογή

Αλληγορία της φήμης , (1630-1635)

Last modified: 04/03/2020