Σωτήρης Χρηστίδης (1858 – 1940), Κατσαντώνης, έργο σε τέσσερις εικόνες, τέλη 19ου αιώνα. Έγχρωμη λιθογραφία

Last modified: 29/06/2021