Χορός, 2023. Κουρασάνι, 70 x 70 x 15 cm

Last modified: 28/02/2023