Φωτογραφικές «Συναντήσεις της Πέμπτης» με τον Πλάτωνα Ριβέλλη

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο» συνεχίζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online μέσω Zoom και τον Ιανουάριο. Ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το  καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στη συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του καθώς και τις σκέψεις του σχετικά με τις φωτογραφίες που προβλήθηκαν.  Παρουσιάζονται: Στις 14 Ιανουαρίου οιΙ Παναγιώτης Μαρκολέφας και Ανθή Μάρα και στις 28 Ιανουαρίου οι Δέσποινα Πιλάτη και  Στέργιος Παπαδάκης

  • 14 & 28 Ιανουαρίου, 19.00 – 21.00
    Παρακολούθηση Ελεύθερη με προεγγραφές στο Eventbrite
    Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών (210 3680052), culture@hau.grwww.hau.gr/culture

 

Last modified: 08/01/2021