ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΩ

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1958.

Σπουδές: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Στη ζωγραφική έκανε ελεύθερες σπουδές.

Θεματικά επικεντρώνεται στην ανθρώπινη μορφή, αξιοποιεί εξπρεσιονιστικά στοιχεία και οι συνθέσεις της χαρακτηρίζονται από αφαιρετική απόδοση, χειρονομιακή γραφή και προσπάθεια απόδοσης ψυχικών καταστάσεων.

Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος και σε ομαδικές.Ασχολείται με τη σκηνογραφία για το θέατρο και την τηλεόραση, και με τη διδασκαλία καλλιτεχνικών μαθημάτων. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ. 

 

Last modified: 26/05/2012