Πλοίο, Λάδι σε χαρτί, 23 Χ 30, 2011

Last modified: 01/08/2022