Δεσμώτης, Λάδι σε χαρτί, 50 Χ 35, 2011

Last modified: 01/08/2022