Δένδρο, Λάδι σε χαρτί, 30 Χ 23, 2011

Last modified: 01/08/2022