Αθηνά Ιππία – Φορητή τοιχογραφία, 80×120 εκ 2007

Last modified: 01/08/2022