Οι φρίκες του πολέμου, 206 x 342 εκ., Palazzo Pitti, c. 1637-1638 © Riuk / WikiCommons

Last modified: 28/06/2019