Ευτυχία Γκίνη, λάδι σε καμβά

Last modified: 05/09/2023