9 Μια απεικόνιση της παρουσίασης του Άγαλματος στον Υπουργό των ΗΠΑ Levi Parsons Morton στο Παρίσι στις 4 Ιουλίου 1881.

Last modified: 16/06/2019