Χρυσό τάμα. Ανάγλυφη παράσταση μονοκατοικίας

Last modified: 08/07/2022