ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (1928 – 2012)

 Σπουδές: Ζωγραφική και χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι όπου τελικά παρέμεινε και εργάστηκε ως το 1964. Εκτός απο την εκπαίδευση του στο Ecole des Beaux-Arts παρακολούθησε μαθήματα στην Ecole Speciale d’Architecture στην Ecole Pratique des Hautes Etudes και στην Ecole du Louvre με κεντρικό αντικείμενο την αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτεκτονική.

Ατομικές εκθέσεις
Νέες Μορφές 1960,

Ξενοδοχείο Παρνασσός Δελφοί 1962,

Άστορ 1967,

Ώρα 1973,

Άμφισσα 1976,

Αναδρομική Τίρυνς, Καρδίτσα 1987, 1991

Έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν τους εικαστικούς καλλιτέχνες, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Ασχολήθηκε με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημοσίευσε κείμενα σε περιοδικά. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Last modified: 30/12/2012