«Το δώρο της Μήδειας», Κρήνη Γλαύκη, Αρχαία Κόρινθος copy

Last modified: 03/07/2023