3 Απόγευμα Κυριακής, 90×100εκ, ακρυλικά σε καμβά

Last modified: 09/09/2021