Χωρίς τίτλο, περίπου 1955, σκόνες και κόλλα σε καμβά, 60 × 40 εκ

Last modified: 09/02/2024