1β Edvard Munch , «Αυτοπροσωπογραφία», Μουσείο Munch Όσλο

Last modified: 29/11/2021