Αγγελή Ηώ, Caution, 2017 λάδι σε καμβά 130 Χ 150 εκ

Last modified: 21/10/2022