ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978.
Είναι απόφοιτος του Π.Σ.Π.Α., ξεκίνησε µαθήµατα ελευθέρου σχεδίου στο εργαστήριο του Ν. Στέφου. Αποφοίτησε (2002) από την Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας από το 6ο εργαστήριο ζωγραφικής µε καθηγητή τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη. Κατά τη φοίτηση του περάτωσε τις σπουδές του στα ειδικά µαθήµατα για την διδασκαλία της τέχνης καθώς και τα εργαστήρια νωπογραφίας και φορητών εικόνων.
Εξασκεί την τέχνη της Αγιογραφίας και έχει ασχοληθεί περιστασιακά µε τη ζωγραφική σκηνικών. ∆ιδάσκει στην Α΄βάθμια εκπαίδευση. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Ατομικές εκθέσεις
Μάρτιος 2023, Distorted fair tail, ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης
Ιούνιος 2014, Shapes of thinks, ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης
Οκτώβριος 2007, ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης
Νοέμβριος 2004, ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Καρτέρης

Έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις
(Art Αθήνα 2010, Η ανθρώπινη µορφή στην Τέχνη-Γκάζι 2009 κ.α.)

Last modified: 04/03/2023