Σαλβαντορ Νταλί, Πλοίο με πεταλούδες 1937

Last modified: 05/10/2020