Χένρι Φούσελι, Ο εφιάλτης , 1781 Ινστιτούτο τεχνών Νιτροιτ

Last modified: 05/10/2020