Πήλινη κεφαλή ταύρου1450-1375 π.Χ

Last modified: 05/11/2019