ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Γεννήθηκε το 1953, καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, διευθυντής του Εργαστηρίου Οικοδομικής (HYPERLINK“ http://atru.arch.ntua.gr/http://atru.arch.ntua.gr/ ), διευθυντής του Fab Lab Athens (HYPERLINK “http://fablabathens.gr/”http://fablabathens.gr/). Εισηγήσεις του σε συνέδρια και συμμετοχές του σε ερευνητικά προγράμματα αναφέρονται στο χώρο και την τεχνολογία, τη διαμόρφωση τεχνικής σκέψης, καθώς και τις εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στην αρχιτεκτονική. Το μεταπτυχιακό του μάθημα στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ έχει ως σημερινό ευρύτερο θεματικό αντικείμενο τον επαναπροσδιορισμό της τοπικότητας στην κοινωνία της πληροφορίας, τον παραμετρικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό διάδρασης. Το αρχιτεκτονικό του έργο περιλαμβάνει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα νέα κτίρια και ανακαινίσεις ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων. Συγγραφέας των Τάκης Ζενέτος, Ψηφιακά οράματα και αρχιτεκτονική (μαζί με Ελένη Καλαφάτη), 2006 και Ψηφιακός Τοπικισμός, 2008. Κόμβοι διαδίκτυου: HYPERLINK “ http://www.ntua.gr/archtech  www.ntua.gr/archtech , HYPERLINK  “ http://www.archsign.gr   ” www.archsign.gr

 

Last modified: 18/10/2014