Παπαδοποὺλου – Poth Νάνσυ

Γεννὴθηκε στην Αθὴνα το 1967.
Σπουδές: Είναι απὸφοιτος του Τμὴματος Αρχαιολογὶας και Ιστορὶας της Τὲχνης του Καποδιστριακοὺ Πανεπιστημὶου της Αθὴνας. Σποὺδασε Βυζαντινὴ Ιστορὶα της Τὲχνης στο Johannes-Gutenberg-Universitat του Mainz της Γερμανὶας. Μαθὴτευσε κοντὰ στην ζωγρὰφο Gabriele Drechsler, και στον γλὺπτη Γιὼργο Παπαδὸπουλο.
Ζει και εργὰζεται στο Darmstadt, ως εικαστικὸς και ιστορικὸς τὲχνης στη Μὲση Εκπαὶδευση.
Απὸ το 2015 συμμετὲχει στο πρὸγραμμα Σχολεὶο Πολιτισμοὺ και Τεχνὼν στον ὶδιο χὼρο. Ὲργα της ὲχουν εκτεθεὶ στο Munchen (Μὸναχο), στο Mainz και στο Darmstadt.  Η Γκαλερὶ Διώνη στην Αθὴνα φιλοξὲνησε ὲργα της επὶ χρὸνια. Ὲχει συνεργαστεὶ με τη χορευτικὴ Ομὰδα Κει Φυσὰ στη σχεδὶαση των σκηνικὼν και κοστουμιὼν και με τη χορογρὰφο και χορεὺτρια Ελὶνα Παπαδοποὺλου, ως εικαστικὴ σὺμβουλος.

 

 

Last modified: 04/04/2016